Dominika Chojnacka

Sprzęt
Rakieta DUORA 7
Naciąg NBG 95
Buty AERUS Z WOMEN Mint Blue