YONEX MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW

W dniach 21-23.05.2022 r. w Markach gościć będziemy najlepsze badmintonistki i najlepszych badmintonistów kraju walczących o tytuły i medale Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. 
Organizatorem jest WWL Badminton Club, współorganizatorami Miasto Marki, Powiat Wołomiński, Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne. 
Zawody odbędą się w hali MCER przy ul. Wspólnej 40. 
Zapraszamy: sobota 21.05.2022 10:00 - rozpoczęcie turnieju
niedziela 22.05.2022 10:00 - ćwierćfinały
16:00 - półfinały
poniedziałek 23.05.2022 10:00 - finały

Informacje:

I. CEL.
Wyłonienie Mistrzów Polski Juniorów i Młodzieżowców, ocena poziomu zaawansowania i jakości wyszkolenia potencjalnych reprezentantów Polski Elity, w tym także, jako porównanie poziomu młodzieżowców podlegających szkoleniu centralnemu i grupowemu z pozostałymi młodzieżowcami. Ocena poziomu zaawansowania i jakości wyszkolenia polskich juniorów, w tym także, jako porównanie poziomu juniorów kadry Polski z pozostałymi.

II. ORGANIZATOR BEZPOŚREDNI.
WWL Badminton Club – Marek Rosa

III. WSPÓŁORGANIZATORZY.
Miasto Marki
Powiat Wołomiński
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

IV. RODZAJE GIER.
Mistrzostwa rozgrywane są corocznie w następujących grach:
pojedyncza kobiet, pojedyncza mężczyzn, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana.

V. UCZESTNICTWO.
Warunkiem uczestnictwa jest:
-spełnienie warunków zawartych w pkt. III Części Ogólnej Regulaminu Sportowego PZBad, przy czym wpis do ewidencji musi być rodzaju „P”,
-uregulowanie ewentualnych zaległych zobowiązań finansowych i kar pieniężnych, udokumentowane dowodami wpłaty.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (kat. III), Mistrzostwa Polski Juniorów (kat. IV) rozgrywane są systemem pucharowym.

VII. SALA TURNIEJOWA.
Hala Sportowa MCER ul. Wspólna 40, 05-270 Marki ( 5 kortów)

VIII. RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW.
Sobota 21.05.2022 r. godz. 9.00 – odprawa techniczna, sala konferencyjna.
Sobota 21.05.2022 r. godz. 9.45 – uroczyste otwarcie, początek gier.
Niedziela 22.05.2022 r. godz. 10.00 – ćwierćfinały.
Niedziela 22.05.2022 r. godz. 16.00 – półfinały.
Poniedziałek 23.05.2022 r. godz. 10.00 – finały.
ok. godz. 14.00 – zakończenie.

IX. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ DO GRY I LOSOWANIA.
Zgłoszenia do gier należy przesyłać pocztą elektroniczną do środy 11 maja 2022 r. na adres: trogowski19@gmail.com
Publikacja zgłoszeń do 24:00 dnia 13 maja 2022 r.
Publikacja losowania najpóźniej do 24:00 dnia 16 maja 2022 r.
Publikacja planu gier najpóźniej do 24:00 dnia 17 maja 2022 r.

X. NAGRODY I TYTUŁY.
1. Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich grach otrzymają trofea i medale.
2. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów i Młodzieżowców, a zdobywcy drugich miejsc tytuły Indywidualnych Wicemistrzów Polski Juniorów i Młodzieżowców. Nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora.

 

Źródło: www.facebook.com/WWLBadmintonClub