XXIV Yonex Open Forever Young

1. CELE:
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów
• Popularyzacja aktywności fizycznej wśród seniorów

2. ORGANIZATORZY:
MKS Orlicz Suchedniów
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Tomasz Stopa- tel. 605414874, Stanisław Wikło- tel. 691361623

3. TERMIN:
4-5.03.2023

4. MIEJSCE:
Hala sportowo-rehabilitacyjna w Suchedniowie, ul. Sportowa 5
Liczba boisk: 7

5. PROGRAM:
• sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://ebadminton.pl
• niedziela godz. 9:00 - ewentualne dokończenie gier

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1997 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1992 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1983-1987
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1942

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
f. kobiety mogą grać w trzech grach
 

Więcej informacji: https://ebadminton.pl/tournament/227