Klub Badmintona Garnizon zaprasza na turniej karnawałowy!

Drodzy Badmintoniści,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Karnawałowym Turnieju Badmintona – II edycji Garnizon Cup!

Na wszystkich uczestników czekają karnawałowe atrakcje, przekąski oraz konkurs na najlepsze przebranie, nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych. Dla najlepszych graczy czekają nagrody!
Nie zwlekajcie-zapisujcie się już dziś!

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE NA FBZapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym:

1. Cel Turnieju

a) Popularyzacja badmintona na terenie Trójmiasta, województwa pomorskiego oraz całego kraju, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
b) Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną,
c) Wymiana doświadczeń sportowych oraz nawiązywanie kontaktów poprzez uczestnictwo w zawodach.

2. Organizatorzy

Hossa.Biz sp. z o.o.
Ul. Norwida 4
Gdańsk
http://badmintongarnizon.pl

3. Termin i miejsce turnieju

02-03.03.2019 r. (sobota, niedziela), godz. 8.00,
Klub Badmintona Garnizon
ul. Słowackiego 7a, Gdańsk

4. Warunki uczestnictwa,

a) Zgłoszenia drogą mailową na info@badmintongarnizon.pl z kopią do sędziego głównego badgda@o2.pl do dnia 28.02.2019 do godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
b) W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rok urodzenia zawodnika oraz w przypadku kobiet i mężczyzn kategorię gry.
c) Uczestnicy zobowiązani są poświadczyć własnoręcznym podpisem zdolność do gry w formie oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia będą wysyłane uczestnikom na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
d) Obowiązkowy sprzęt (w tym lotki), strój i obuwie sportowe z niebrudząca podeszwą

5. Wpisowe (w cenę wliczony jest pakiet startowy)
a) gra pojedyncza dorośli – 35 zł/os.
b) gra pojedyncza dzieci – 30 zł/os.
c) gra podwójna – 35 zł/os.

6. Rodzaje i system gier

Turniej rozegrany zostanie na 8 kortach w poniższych kategoriach:

Sobota 02.03.2019/ Niedziela 03.03.2019
1. chłopcy do lat 9 ( rok ur. 2009 i młodsi)
2. dziewczynki do lat 9 ( rok ur. 2009 i młodsi)
3. chłopcy do lat 13 ( rok ur. 2008-2005)
4. dziewczynki do lat 13 ( rok ur. 2008-2005)
5. chłopcy do lat 15 ( rok ur. 2004-2003)
6. dziewczynki do lat 15 ( rok ur. 2004-2003)
7. Kobiety A*
8. Kobiety C*
9. Mężczyźni A*
10. Mężczyźni B*
11. Mężczyźni C*
12. Podwójna mężczyzn
13. Podwójna kobiet
14. Mieszana

A – poziom zaawansowany
B - poziom średniozaawansowany
C – poziom podstawowy (amatorzy)

7. Program dnia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w zależności od liczby zgłoszeń uczestników.

Sobota 02.03.2019

1. 8:00-9:00 -przyjazd zawodników, rozgrzewka
2. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie
3. 9:30 – rozpoczęcie rozgrywek w kategorii dorośli
4. 11:00 – losowanie nagród
5. 12:00 – konkurs na najlepsze przebranie w kategorii mężczyzn i kobiet
6. 20:00 – zakończenie rozgrywek

Niedziela 03.03.2019

1. 8:00-9:00 -przyjazd zawodników, rozgrzewka
2. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie
3. 9:15 – rozpoczęcie rozgrywek w kategorii dzieci
4. 12:00 – konkurs na najlepsze przebranie w kategorii dzieci
5. 16:00 – zakończenie rozgrywek

8. Nagrody

Za miejsca 1, 2, 3 medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Dla wszystkich uczestników podziękowanie za udział w Turnieju.

9. Sponsorzy

Jeronimo Martins S.A, Yonex, Decathlon sp. z o.o., Radio Gdańsk, Wojewódzka Liga Obrony Kraju (LOK), MK Bowling Gdańsk, Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Red Bull, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o., Grupa Inwestycyjna Hossa S.A., Browar Vrest, Stary Maneż, Yesczysto

10. Badania lekarskie i stan zdrowia

Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną.

11. Uwagi końcowe

a) Sędzią głównym zawodów będzie Przemysław Ciastoń.
b) Gry sędziują osoby wyznaczone przez sędziego głównego.
c) Uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz Klubu Badmintona oraz są zobowiązani do jego przestrzegania, zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń sędziego głównego oraz organizatorów.
d) Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
e) Uczestnicy Turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone z własnej winy.
f) Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
g) Uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się i wypełnienia „oświadczenia uczestnika zawodów” i przekazaniu go Organizatorowi.
h) Koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy
i) Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Szachnowska, tel. +48 881313008
j) Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad.
k) Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu.
l) W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu sportowego na pierwsze półrocze 2019 PZBad.

12. Dodatkowe informacje:

NOCLEGI:
W obrębie Hali (0,1km) znajduje się hotel SMART. Dla użytkowników obiektu sportowego, na hasło TURNIEJ BADMINTONA, hotel przedstawi promocyjną ofertę. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośrednio z hotelem:
Smart Hotel Garnizon
ul. Słowackiego 3
80-257 Gdańsk
+48 58 760 76 80
rezerwacja@hotelsmart.pl
info@hotelsmart.pl
www.hotelsmart.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

WYŻYWIENIE:

Informacja zostanie podana w późniejszym terminie.