43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów

Komunikat organizacyjny
MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE W CETNIEWIE 03 – 05 CZERWCA 2022

1. CELE
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów
• Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski w Badmintonie
• Propagowanie aktywnego wypoczynku
• Promocja Miasta Władysławowo, Miasta Puck, Gminy Puck. Miasta Hel

2. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Badminton Baltic Puck
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:
Robert Kowalski Tel. 660 898 625

3. PARTNERZY:
Urząd Miasta Puck
Gmina Puck
Miasto Hel
Firma TENT
WILD.PL
Bayjonn Hotel & Restaurant
Willa Jasiu
Zdrowo zjem
Yonex
Koga-Maris Sp. z o.o. Hel

4. TERMIN:
03 – 05 czerwca 2022

5. MIEJSCE:
Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo
84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
Tel. 58 674 63 00
Liczba boisk: 8 - maty

6. PROGRAM:
• Piątek – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
www.tournamentsofware.com – termin i godzina rozpoczęcia Mistrzostw zostanie podana przez sędziego głównego (najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem turnieju),
• sobota godz. 9.00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej
www.tournamentsofware.com,
• sobota godz. 11.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski,
• niedziela godz. 9:00 - dokończenie gier, po zakończeniu gier dekoracja zwycięzców i zamknięcie Mistrzostw,

7. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1996 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1991 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1982-1986
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1977-1981
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1972-1976
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1967-1971
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1962-1966
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1957-1961
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1952-1956
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1947-1951
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1942-1946
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. Do 31.12.1941

8. SYSTEM ROZGRYWEK
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn,
podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać w 3 rodzajach gier, ale nie w 3 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6,
b. aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie) - wpis musi być aktualny na dzień 25.05.2022,
c. terminowe zgłoszenie do gier,
d. opłacenie wpisowego: 50 zł za grę pojedynczą, 40 zł za grę podwójną od zawodnika - po zamknięciu listy zgłoszeń
zawodnicy zobowiązani są do dokonania opłaty wpisowego nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach,
e. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
f. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek piórowych) i ubioru sportowego,

10. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/,
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać,
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

11. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
25 maja 2022 (środa) godz. 22:00

12. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
30 maja 2022 (poniedziałek) godz. 22:00

13. SĘDZIA GŁÓWNY:
Raszyd Jabłoński raszyd@gmail.com

14. NAGRODY:
Miejsca 1-3 – medale
Losowanie nagród

15. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Odbędzie się w Restauracji Hotelu Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo. Koszt wieczorku to 100zł/os
04 czerwca 2022 start godz. 21:00 Opłaty za wieczorek bedą pobierane w recepcji Hotelu
Tel. 58 674 63 00 Termin zapisu do 25 maja 2022 godz. 20:00

16. ZAKWATEROWANIE:
COS CETNIEWO ul. Żeromskiego 52 tel. 58 674 63 00
WILLA JASIU Władysławowo ul. Harcerska 7A tel. 601 429 913

17. WYŻYWIENIE:
Podczas trzydniowych Mistrzostw przed halą będą punkty gastronomiczne gdzie można będzie zakupić posiłki i napoje.

18. UWAGI ORGANIZATORA:
a. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy.
b. Podczas zawodów będą świadczone usługi masażu.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się wirusem Covid-19.
d. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju oraz nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zawodów. Zawodnik zainteresowany ubezpieczeniem powinien zrobić to we własnym zakresie,
e. Za zniszczenia dokonane na obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy
f. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach i na trybunach
g. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora
h. Sklep sportowy firmy Yonex i serwis naciągania rakiet na hali przez cały czas trwania Mistrzostw

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany będzie zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad,
b. obowiązuje kolejność lotek na sezon 2021/2022 ogłoszona przez PZBad,
c. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Raszyd Jabłoński
d. podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy. Dekoracja po zakończeniu wszystkich meczów w niedzielę

 

Źródło: http://ebadminton.pl/tournament/213